De kloge kragefugle
Kragefuglene er intelligente, underholdende og nysgerrige, og mange af dem lever i nærheden af mennesker – endda i vore haver og huse. Arter som husskade og de to kragearter er imidlertid ofte udskældte, fordi de tager æg og unger af småfugle og mindre pattedyr.
Folk oplever i mange tilfælde, at især krager og skader tager noget fra dem, når de tømmer en fuglerede i haven eller tager en harekilling på marken. Råger samles i larmende kolonier, som folk i bynære omgivelser sjældent tolererer, og alliker skaber især problemer, når de bosætter sig i skorstene.
Modviljen forstærkes af myter og hyppige udsagn om, at der er alt for mange kragefugle, og at de udrydder andre arter, og nogle mennesker føler sig dermed berettiget til at ønske kragefuglene og/eller deres reder fjernet.
I projekt Fælleskab gennem fugle’s delprojekt om kragefuglene, som er et projektsamarbejde mellem DOF og Danmarks Jægerforbund, finansieret af 15. Juni Fonden, inddrages frivillige i projektet, med henblik på indsamling af data om kragefugle og deres indflydelse på bestande af andre arter.
Dette sker gennem indberetning af oplysninger om kragefuglene, hvor du møder dem: i din have, på jagtreviret eller andre steder. Formålet er dels at kortlægge forekomsten af kragefugle og dels at undersøge, om tilstedeværelsen af kragefugle har en effekt på havens øvrige fuglearter og hvilke holdninger der er til kragefuglene.
Hjælp os ved at svare på nedenstående spørgeskema.

Klik på kortet for at vise og kopiere koordinatet til spørgsmål 1.